‘Misrepresentation’ als aanleiding censuur…

‘Signs of’…

We kregen al ongevraagd bezoek van een zogenaamde ‘factchecker’, die met algemene vage beschuldigingen over ‘signs of subjective and misrepresentation of factual information’ komt aanzetten. Die wil dan vervolgens de lezers waarschuwen. Al eerder besteedden we aandacht aan de plotse wildgroei in die zogenaamde ‘factcheckers’, die door niemand gecontroleerd worden of ze nu feitelijke juistheid of politieke gewenstheid checken..

Idealiter zouden die ‘factcheckers’ zich op de gevestigde media richten. Dan was ons veel onzin bespaard gebleven, althans: op de gebieden waarvan we enige expertise claimen als ecologie en CO2-beleid.

Interessante Tijden ontleent een groot deel van haar bestaansrecht aan het feit dat we verder graven, waar de partijdige, van onwaarheden overlopende mainstreammedia in handen van slechts 2 rijke Belgen, de Staat (NPO) en Bertelsmann (RTL) over weigeren te schrijven.

Neem enkel het meest simpele feit, dat je niet zou mogen schrijven dat wind/zonne-energie aan ‘huishoudens’ stroom levert. Maar bij ieder artikel in mainstream-media is het raak, net als bij de propaganda die de Rijksoverheid op dit thema verkoopt.

Maar het ‘huishoudens’-frame rond wiebelstroom uit wind en zon is feitelijk onwaar. Producenten dumpen die wiebelstroom tegen betaling van subsidie (SDE+) met voorrang op het net. Huishoudens nemen de grijze stroom af van de kolen- en gascentrales (en kerncentrales), zonder welke de stroomleverantie op zwart zou gaan.

Het betreffende artikel gaat over de machtsagenda van multinationals en hun ngo’s als WNF: hoe die greep op grondstoffen pogen te krijgen met een groen verfje er over.

Playing God

Wie feitelijke onjuistheden vindt: breng ze vooral aan, daar heb ik niet enig belang bij. Zo schreef ik per abuis zondag op Interessante Tijden nog dat het Schisma in 1042 plaatsvond, terwijl dat in 1054 was. En ik verwarde Louis Paul Boon met Lucebert.

Dankzij een oplettende lezer heb ik de Lucebert-fout gecorrigeerd. Dank!

Noem dus concrete feiten, in plaats van enkel wat negatieve ‘framing’ op mijn werk te plakken als het niet in je (commerciële) straatje past. Bovendien: objectieve journalistiek heeft nooit bestaan. Er is goed geïnformeerde en slecht geïnformeerde journalistiek, intelligent werk waarvoor inspanning is geleverd en gemakzucht waar de intellectuele luiheid afspat.

Met het Britse Koningshuis

Omdat iedereen zelf meent ‘goed’ te doen, is het juist loffelijk wanneer iemand op onderbouwde wijze dat (valse) zelfbeeld van context voorziet. Dan kun je van elkaar leren.

In het ander geval ben je er alleen op uit om ruzie te maken, macht te vergaren.

Gezien de grote politieke en financiële belangen die op het spel staan, verwacht ik dat ook Interessante Tijden geen lang leven is beschoren. Er zijn al censuurwetten in de maak.

Dan zal een door de overheid en Corporate Nederland aangewezen mediakaste oordelen wat wel en niet door de beugel kan…

Dan gaan we gewoon weer op papier verder. Het bloggen heeft me veel geleerd afgelopen 10 jaar. Maar niets is voor eeuwig, en zeker op het internet is de vergankelijkheid even groot als de nieuwste software-update.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *