Wie checkt de ‘factcheckers’?

Zonder Liefde voor Waarheid geen waarheidsvinding

Als paddestoelen schieten afgelopen jaren mondiaal- ook in Nederland- zogenaamde ‘factcheckers’ uit de grond bij de oude systeemmedia, zoals bij de ambtenarij van de NPO van de overheid. ‘Autoriteit’ is hun waarheidscriterium. Hun voornaamste taak lijkt ‘het vertrouwen in oude instituties en zittende macht bewaken’.

De Partijlijn bewaken in de UK

Fakenews zo oud als journalistiek zelf
Alle grote mediabedrijven lijken als op commando plots in ‘de’ feiten geïnteresseerd, nu nieuwe media en civiele journalistiek de oude systeemmedia van hun voetstuk stoten. Met zelfs politieke implicaties, want was Brexit anders gebeurd, of Donald Trump gekozen?

Zo ging NU.nl (Gert-Jaap Hoekman, Sanoma) met Facebook (Edo Haverman)  samenwerken, om het officiële fakenews te verkopen. Nu.nl met haar redactie zonder enige wetenschappelijke vorming kopieert de mainstreamcyclus van de persbureaus, dat is dan ‘waar’.

Wie is ‘Nu’ wel om te ‘checken’, dat zootje incompetente onnozellaars

De Universiteit Leiden lanceerde in 2009 een eigen ‘factchecking’-programma, dat 2019 haar 10-jarig bestaan op publieke kosten vierde. Het lijkt er hier op, dat wij allemaal moeten geloven dat Donald Trump de schurk is. We zouden in ‘the post Trump era’ leven, wat ze Post-Truth noemen. Dus politici voor Trump waren bastions van eerlijkheid en waarheidsliefde?

Nee, voor Trump waren politici bastions van eerlijkheid

Je kunt dat toch niet serieus menen, dus ze verraden hier al een ideologie, wereldbeeld dat verdedigd moet. Een wereldbeeld waar ook steeds ‘politici’ en ‘de overheid’ een dominante rol spelen, een wereld zonder spirituele dimensie.

We dienen te veronderstellen dat de wereld ten ondergaat aan Klimageddon, enkel tegen te gaan met Meer Overheid. Dat zijn ‘de’ feiten, die ook de grote Sillicon Valley-bedrijven uitdragen geregeerd door Liberals.

Van wie is die overheid? Die vraag stellen ze niet. Wij op Interessante Tijden wel: van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) va het grootbedrijf en banken. Bij wie heeft ‘De Staat’ immers haar schuld van honderden miljarden euro’s?

Van de Universiteit Leiden

‘NRC Checkt’ (Mediahuis van bankier Thomas Leysen) bewaakt eveneens ‘het smalle karrenspoor van de toegestane discussie’, namelijk dat Donald Trump slecht is en dat we allemaal naar de haaien gaan door ‘de’ klimaatverandering’.

En dat je bij ‘Corona’ direct moet geloven dat je ‘afstand’ moet houden en een muilkorf voor je mond moet. Maar of die afstand dan 1 meter of 2 is, en welk type mondkapje ‘effectief’ zou zijn, daar storten die ‘factcheckers’ zich dan op.

Het toegestane karrenspoor van discussie.

Nu kan het natuurlijk best heilzaam zijn, controleren of iets 1,2 was of toch 1,3: daar draait het hier in eerste instantie niet om. Vielen 2 koeien of 3 koeien in de sloot. Waar het om draait is de pretentie dat ‘journalisten’ van systeemmedia de enige juiste partij voor waarheidsvinding zijn.

En vanuit welk paradigma stellen ze vragen, waardoor die feiten relevantie krijgen?

Dus de krant die uw Gedachtenmisdadiger met vijf feitelijke onjuistheden in 200 woorden criminaliseerde zonder wederhoor, NRC, die zal U vertellen hoe het zit…

De wereldvreemdheid van ‘journalisten’, bijna ontroerend.

NRC Damesblad

Autoriteit = Waarheid
Factcheckers van de systeemmedia doen meestal een belrondje langs de zelfde meest gemakkelijk bereikbare ‘deskundigen’ en ngo’s die hun influisteren wat waar is.

De ‘factchecker’ telt het aantal ‘geloofwaardige en makkelijk bereikbare autoriteiten die A zeggen’ bij elkaar op. En wat de meeste geloofwaardige autoriteiten zeggen heet dan  ‘waar’, want dat voelt veilig. ‘Factchecken’ in die opvatting is dus vooral ‘voor veiligheid gaan’.

Vervolgens roepen ze ‘zie je wel, jullie zijn stom’. Dat noemen ze dan ‘onderzoek’. Het feit dat er een term als ‘onderzoeksjournalistiek’ bestaat onthult vooral het tegendeel:

  • dat ‘gewone’ journalisten zelf geen onderzoek doen.
  • dat journalisten bij het uitdelen van analytisch abstractievermogen meestal achteraan in de rij stonden.

Immers, wat zijn ‘de’ feiten buiten ‘koe belandt in sloot’, of ‘1’ + 1′ = 2′? De context en de theorie van de wereld maken immers pas uit, of iets als ‘feit’ pas relevant is. Vaak gaan feitendiscussies namelijk over de relevantie van die feiten, in welke theorie van de wereld ze een functie krijgen.

Is fakenews immers niet al even oud als ‘de journalistiek’ zelf? Daarom de titel dus: wie controleert de controleurs?        s

Universiteit Leiden

Factcheckers = Systeemknechten
Ook persbureau Reuters zie je de feitenchecker uithangen, de Britten hebben het bureau ‘Full Fact’ dat ‘Bad Information’ bestrijdt. Die ‘onafhankelijke’ stichting krijgt ongetwijfeld subsidie. Zoals de Europese Sovjet ook al subsidies aan zulke ‘onafhankelijke’ journalisten wil uitdelen om de Partijlijn te verdedigen.

Onafhankelijke journalistiek bestaat niet, heeft nooit bestaan. Je hebt goed geïnformeerde journalistiek en slecht geïnformeerde journalistiek. Andermaal, ‘onafhankelijk’ is slechts een kreet dat een gevoel moet overbrengen, van ‘veiligheid’.

Persbureau Reuters is sinds 2008 in bezit van David Thomson, de rijkste miljardair van Canada, vader van 6 kinderen bij 4 vrouwen en valse adel. Die is maatjes met David de Rothschild, van s’ werelds rijkste bankiersfamilie. Die bezitten ook grote aandelen in gevestigde media, zoals ‘The Economist’.

Een verdedigbare Rypothese lijkt dan: Omdat de oude systeemmedia die persbureaus klakkeloos overschrijven, kun je zo een grote mate van greep regisseren op de nieuwsvoorziening.

Korter gezegd: Wie de massamedia controleert, die controleert de massa. Dan zijn die zogenaamde ‘factcheckers’ met hun pretenties vooral ‘systeemknechten’.

Als voorbeeld tonen we hier de voormalige kwaliteitskrant NRC met haar pretentieuze NRC Checkt, dat je een gevoel van veiligheid wil geven, ”betrouwbare informatie’:

Waarom zou je uberhaupt die onderzoeksvraag stellen?

Wat is nu de olifant in de kamer hier? Dat je uberhaupt die onderzoeksvraag STELT? Wat NRC hier doet, is het smalle coronakarrenspoor bewaken, de toegestane discussie. Is je medemens op 10 meter dodelijk of op 1 meter of op 20 meter. De boodschap: je moet deze discussie belangrijk vinden, voor of tegen dient beide het zelfde doel.

Andermaal zie je dus; ”de’ feiten buiten ‘koe belandt in sloot’ zijn betekenisloos, zonder ook het paradigma te onderstrepen: aangeven wat jij wilt dat de lezer belangrijk acht.

De lezer moet bij jouw (en de UBO’s die je aansturen0 dat ‘veilige gevoel’ krijgen.

Wie enige ervaring met mediadynamiek heeft, onderstreept die waarheid als een koe: Systeemmedia zijn propaganda voor de UBO’s, die het gevestigde paradigma bewaken. Discussie voor of tegen dient de vestiging van het smalle karrenspoor van toegestane discussie.

2004: ‘1 miljoen soorten’….

‘1 miljoen soorten sterven uit’
Op Interessante Tijden beschreven we al, hoe eenvoudig een welgemikt persbericht over het ‘uitsterven van 1 miljoen soorten echt waar‘ als perslawine de wereld rond gaat, mits het door ‘gezaghebbende autoriteit’ gemeld wordt. Al die ‘factcheckers’ van NRC en NU papegaaiden het, al de oude systeemmedia.

Ook de BBC die de Britten beleert hoe je ‘fake news’ zou spotten, en de NPO van dat zuur kijkende vlasbaardje van het bovenste plaatje.

Wie checkt de factcheckers…

Niet alleen in 2019, maar ook in 2004 al. Je dient bepaalde voorwaarden te respecteren, en gegarandeerd stijgt de kans dat hoernalisten je bericht papegaaien

  • De Sociale Autoriteit van de Afzender moet kloppen
  • Er moet een dramatische bedreiging afgekondigd worden
  • Er moet een rond danwel ‘exact berekend’ getal in staan. Zowel ‘1 miljoen’ kan als 1,28, iets dat geleerde exactheid suggereert
  • Er moet een appel op urbaan-progressieve moraliteit gedaan worden, eindigend met ‘de overheid moet meer doen’.
Wie checkt factchecker BBC?

Op gelijke wijze ging het zeiltochtje van David de Rothschild met David Thomson in 2009 de wereld rond, de ‘Ecowarrior’ met zijn plasticboot de ‘Plastiki’, die ‘De Plastic Soup’ ging agenderen. Het idee dat je haast niet meer op zee kunt verkeren, of je bent omsingeld door plastic flesjes en tassen.

Dat beleert U over wat ‘de’ feiten zouden zijn…

Als een lawine gaat dat via hun persbureaus en hun oude systeemmedia de wereld over. De overheid moet meer doen aan plastic soep.

En plots duiken dan later overal ‘plastic soep’-bezorgden op, door media geprogrammeerde ‘Bruikbare Idioten’ die zo een levensdoel aangereikt kregen door Rothschild en Thomson.

Wie checkt de factcheckers van NPO

Tot in beleidsstukken en overheidsregulering. Omdat bij ‘de overheid’ als personeel doorgaans het zelfde brandhout van de samenleving terechtkomt dat ook de oude systeemmedia leest, danwel bevolkt. Zelfde leefwereld, zelfde stemgedrag.

Je ziet dus ook, dat multi-miljardairs met buitensporige invloed op de internationale agendasetting met die media hun stempel kunnen drukken op ‘wat de massa denken moet’.

Wie checkt de factcheckers

Wie de mediawereld enigszins kent, haar personeel, die weet dat het gros van journaille zo lui en zo dom als olie is: we noemen ze wel ‘pretpakketjes van de PvdA of erger die gevatheid met intelligentie verwarren’.

Urbane mensen met avantgarde-complex, en een studietje politi-sociopsychorelatiologie, die hun gebrek aan analytisch abstractievermogen ruimschoots compenseren met een overdaad narcisme.

Ze ontberen iedere kennis van de exacte natuurwetenschappen, weten niet hoe wetenschap werkt. Het enige dat ze weten is ‘wetenschap is heel knap’, oftewel ‘geloofwaardige autoriteit’. Roep dus iets uit naam van ‘de’ wetenschap, een ‘geloofwaardige meneer in witte jas’, en ze vallen in katzwijm voor je.

Duizenden deskundigen zeggen ‘geef je menselijkheid op’

Heb je ‘heel veel wetenschappers, of 97% van de wetenschappers’ achter je. Als een blok vallen de journonarcisten voor je, nu ben je De Waarheid. Exact volgens de truc die de Godfather van Spindoctoring Edward Bernays al succesvol exploiteerde.

De meneer in de witte jas met dr. geloof je meer.

Want het belangrijkste waarheidscriterium bij dat ambtenarenvolk van de Nederlandse Vereniging voor Oude Systeemjournalistiek (NVJ) en hun met 900 miljoen subsidies overgoten NPO is: de sociale autoriteit van de afzender.

  • Is het een ‘vertrouwde bron’. Veiligheid is dus het waarheidscriterium van oude systeemmedia.
  • ‘Factchecking’ heeft dus niet zozeer te maken met feitencheck. Het is bedoeld om het publiek vertrouwen in oude instituties te bewaken.
Zonder Liefde voor Waarheid geen waarheidsvinding

Het gezag van de bron, ontslaat je vervolgens van analytisch denken, dat glibberige terrein waar je ‘veiligheid’ en ‘valse zekerheid’ moet opgeven voor ‘realiteit’: dat ‘wetenschappelijke’ zekerheid alles behalve 100% zekerheid is.

Immers, er is alleen statistische probabiliteit in wetenschap, kansberekening.

Thought Criminal

De olifant in de kamer die ‘journalisten’ niet willen zien
Bovendien herkennen hoernalisten niet, dat zij een religieus wereldbeeld verkopen.

De ideologie van het ‘sciëntisme’, en haar bestuurlijke evenknie, de Technocratie.

Alsof alleen ‘de experts’ weten wat het beste zou zijn voor het gehele, domeindeskundigen die van 1 mini-terrein van het leven onverslaanbaar veel weten.

Weet een prof.dr.Econoom die nog nooit zijn dure Leerstoel verliet meer van economie, dan iemand die zelf een bedrijf sticht en dat succesvol uitbouwt?

Bij de harde coronaporno en soft coronaporno van de oude systeemmedia komen beide samen:

  • het blind vertrouwen in ‘Geloofwaardig Gezag’ en
  • het blind vertrouwen in ‘de’ wetenschap als enige oplossing.

Ditmaal met een maatschappelijke ramp tot gevolg, waarvan we de reikwijdte nog maar nauwelijks durven overzien.

Een oplossing is dat je altijd de Friese Boerenlogica blijft hanteren. Blind geloof in iets dat je toevallig even aanspreekt, dat is zelden een goede graadmeter voor waarheid. Je zult je moeten inspannen, om een degelijker beeld van de wereld tot je te nemen.

NU .nl moet U het gevoel geven dat de overheid niet leugenachtig en corrupt is.

Zo eindigen we dus bij regel NUL van de Cursus Bullshitdetectie: de WIL waarheid te kennen gaat aan waarheid en feiten vooraf.

En steeds meer mensen voelen in hun hart, onderbuik zijnde ‘diepste binnenste’, dat dit zo ontbreekt bij het gespuis van de NPO. Want om bedriegers te ontmaskeren hoef je niet doorgeleerd te hebben.

Je hebt daar als normaal gezond mens van Onze Lieve Heer een antenne voor gekregen. Zijn mensen echter bang gemaakt en staan ze in de ‘overlevingsmodus’, de ‘State of Fear‘, dan werkt die antenne niet of nauwelijks meer. Laat die antenne dus niet de kop in drukken, maar leer hem bij de Cursus Bullshitdetectie verder ontwikkelen!

Want uiteindelijk zijn meningen en standpunten- de wapens van de Modernistische massamenner- inwisselbaar bij ander bewijs. Je wilt toch ook niet de ene vorm van onzin inruilen voor de andere vorm van onzin?

Wat heb je aan een ‘mening’ die niet waar is? Misschien is ‘je mening’ zo relevant dus wel niet.

Wat telt is je houding en wil, die moeten altijd deugen in de Klassieke Mensopvatting, iedere dag opnieuw iets meer. Het doel van leven kan ook niet ‘gelijk hebben’ zijn, maar ‘beter mens worden’. Toch?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *