‘Nieuw Normaal’= Dictatuur

Sociale Isolatie

Een ‘nieuw normaal’ is een contradictio in terminis, innerlijke tegenspraak. Men bedoelt dan ‘nieuwe regels’. Ontmenselijkende voorschriften, die permanent worden opgelegd zonder uw inspraak ten koste van levenskwaliteit: dictatuur dus, George Orwell in de Polder.

‘Normaal’ in klassieke zin verwijst immers niet naar een ‘regel’, maar naar een tijdloos en objectief (niet persoonsgebonden) moreel besef, dat mensen door generaties eerbiedigden.

Moraliteit betekent dat je hart op de goede plaats zit, dat je menselijk bent, in een ander – hoe vervelend die ook kan zijn – iets van jezelf herkent (‘Gouden Regel’). En daarom eerbiedig je dus ‘Het Leven’, je doodt niet (behalve als noodweer om te kunnen leven, zelfverdediging), steelt en dwingt niet.

Alle mensen van alle tijden vonden het onprettig gedood, bestolen en gedwongen te worden. De Wet heeft altijd rond eerbiediging van die normaliteit gedraaid, Regel Nul uit de Cursus Bullshitdetectie: de liefde, hartewens voor waarheid en normaliteit gaat aan standpunten en regels vooraf.

Je ‘gutfeeling’… onderbuik is niet het goede woord, Hart wel als metafoor voor ‘je diepste binnenste’.

Of in de taal van 1 Corinthiers 13 in De Bijbel vertaald naar ‘nieuw normaal’ (nieuwe regels die nooit weggaan): al had je alle regels op aarde, maar ik had ‘De Liefde’ niet…

‘Veilig genoeg’ is immers een metafoor voor ‘nooit’.

Coronasocialisme, zie elkaar als gevaar en vertrouw De Staat/Grote Broer

Dus verlaat je de Wet van de Liefde, Hart en Ziel? Dan heb je alleen ‘de regels’ als ‘norm’ voor ‘normaal’. Er is dan ook geen onderscheid tussen ‘normaal’ en ‘gebruikelijk’.

Dus alles waar je – met tegenzin- aan went… En zo hield ook de Sovjetunie van 1918-1988 stand. Nu zien we al oproepen tot Coronasocialisme: ‘samen’ krijgen we ‘het’ er onder, als we maar doen wat De Staat ons gebiedt…

Alsof ambtenaren er zijn om problemen op te lossen, terwijl hun baantje drijft op de instandhouding daarvan.

Duizenden deskundigen zeggen ‘geef je menselijkheid op’

Nu dwingen onzichtbare en onschendbare werknemers van De Staat je om in je medemensen een levensgevaar te zien. Dat je enkel Grote Broer ( = Angst, Satan) nog vertrouwt, dus je laagste instincten.

George Orwell had die trend richting Technocratie (regering door ‘deskundigen’ en ambtenarij) in 1948 al goed voorzien. Aldous Huxley al in 1932 met ‘Brave New World’. Zo dacht de modernistische elite, wachtend op de technische mogelijkheden dit tot stand te brengen.

Niet voor niets schreef CS Lewis in 1943 al ‘The Abolition of Man’: de afschaffing van de mens, dat is de modernistisch-technocratische denkwijze haar consequentie, en Brussel is haar nieuwe Babel.

Brussel…

Dus wat is dan ‘Het Nieuwe Normaal’ werkelijk? Dat is: het kan altijd nog gekker dan je voor mogelijk had gehouden…De fantasie van een ambtenaar is dan de grens van wat ‘normaal’ kan worden.

Tenzij U nu opstaat, wees niet laf, gemakzuchtig & harteloos, het menstype dat de technocraten via onderwijs en media kweekten in hun petrischaaltjes.

Mensen die zich aan ‘de regels houden zonder hart, zij waren de ruggengraat van ieder totalitair en misdadig regime.

Deze leugenachtige en corrupte overheid heeft wel alle regels, ze hebben ook alle wapens. Maar ze hebben geen greintje van het belangrijkste dat Het Leven leefbaar maakt: ze hebben ‘De Liefde’ niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *