Een nieuw begin na 15 jaar wetenschapsjournalistiek…

Na 15 jaar trouwe dienst op 1 of ander vaag Linux-programma begaf de oude site www.rypkezeilmaker.nl het. Dus zijn we nu verhuisd naar deze nieuwe eigen straatnaam op het www, naast onze dagelijkse publicaties voor het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie www.interessantetijden.nl

Mijn hele webarchief is verdwenen van 15 jaar werk voor de landelijke media in NL & BE dankzij de prutsers van Denit Hosting. Die hebben instellingen aangepast of zo. Je ziet dus hoe vergankelijk de digitale wereld is. Maar bij deze hebben we dus weer een eigen contactadres voor als mensen met de zoekmachine je willen vinden.

Thought Criminal

Uw op 30 januari door de politie opgepakte gedachtenmisdadiger is te boeken voor de Cursus Bullshitdetectie,

Als zoon van 2 onderwijzers vinden we niets aardiger dan een stukje kennisoverdracht 

We gaan eerst

a. praktijkvoorbeelden van Bullshit in media doornemen en rapporten

b. een stukje theorie doorlopen, hoe definieer je ‘bullshit’

c. welke vuistregels zijn er om het te ontmaskeren op wetenschappelijk terrein, de Wildawsky methode

d. de vier niveaus van spraakverwarring herkennen, op welk terrein (bv technisch, economisch, of juist politiek) vindt de discussie plaats met je tegenstander

e. vervolgens gaan we daarmee oefenen, dus met de aanwezigen in de zaal: aan de hand van figuren in rapporten van de overheid en de media, welke van de 4 ‘trucs’ zijn er gebruikt?

Afhankelijk van de specifieke doelgroep haar wensen, kunnen we het theorie-gedeelte toespitsen. Zijn er bepaalde vragen, bv over het stikstofdossier, weidevogels (zoals laatst bij mijn lezing natuurvereniging Joure)

Of wil je juist iets weten over de ideologie van ‘het milieu’… Kom vooral met voorbeelden waar je achterban tegenaan liep

Kosten: ik reken standaard 1 dagdeel, 4×90 ex BTW

Aan het eind van de cursus heb je dan weer gereedschap in de hand om slordig denken te herkennen en te voorkomen. 

Je kunt je tegenstander (meestal overheid cs) dwingen meer precies te zijn, maar vooral ook jezelf… Zolang je ‘de vijand’ niet helder op het netvlies hebt ben je zelf de eigen grootste tegenstander…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *