‘Misrepresentation’ als aanleiding censuur…

‘Signs of’…

We kregen al ongevraagd bezoek van een zogenaamde ‘factchecker’, die met algemene vage beschuldigingen over ‘signs of subjective and misrepresentation of factual information’ komt aanzetten. Die wil dan vervolgens de lezers waarschuwen. Al eerder besteedden we aandacht aan de plotse wildgroei in die zogenaamde ‘factcheckers’, die door niemand gecontroleerd worden of ze nu feitelijke juistheid of politieke gewenstheid checken..

Continue reading ‘Misrepresentation’ als aanleiding censuur…

De meeste mensen vinden ZICHZELF deugen

Het journalistiek wereldmedium: ons Dorpsblad, hierin staat het echte leven

De meeste mensen vinden ZICHZELF deugen, en dat is ook de boodschap die de ‘predikant’ van Langweer Aart Veldhuizen verkoopt in ons dorpsblad, het belangrijkste journalistieke medium van de wereld met Barbara de Beuk er In (ex-hoofdredacteur Het Parool) als hoofdredacteur. Veldhuizen zijn column gaat over het boek dat de links-liberale historicus Rutger Bregman schreef met de titel ‘de meeste mensen deugen’. De boodschap betreft het ‘ik’, het ego’ van de auteur als onderwerp en lijdend voorwerp, verpakt als hoogstaande moraal.

Continue reading De meeste mensen vinden ZICHZELF deugen

De Volkskrant helpt elite voor God spelen

Playing God

De Urker Visboer die hier donderdagochtend in het dorp staat, snapt beter dan ‘De Volkskrant’ , wat er nu uit naam van allerlei ‘crises’ van klimaat tot Corona door autoriteiten over ons wordt uitgestort.

Zakelijke elite-clubs als World Economic Forum streven controle na over alle mensen voor creatie van ‘De Nieuwe Mens’ en ‘De Nieuwe Wereld’, na op de Grote Reset’-knop te drukken… ‘… ‘Ken je de Bijbel?’, vroeg de Urker. ‘Dat is de mens die als God wil zijn’, stelde hij bij het kibbeling bakken.

Continue reading De Volkskrant helpt elite voor God spelen

‘Fut Doadskoppe’ = Dokkumer kantinetaal

‘Fut Doadskoppe’… het Dokkums is een ‘ruig taaltje’…

Uw gedachtenmisdadiger werd 30 januari met politiegeweld uit huis gesleept en in Leeuwarden in de cel gegooid omdat hij in het artikel ‘Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap‘ zijn Dokkumer Grootvader Zaliger Wybe citeerde ‘Fut Doadskoppe’,  wanneer ‘Opa’ zich opwond over een ‘schwalbe’ door iemand van Ajax.

Ut Genoatskap van Dokkumer straattaal-enthousiasten (‘Metkiekers’) bevestigt: dit is spreektaal in de Dokkumer voetbalkantine. Dat klinkt dankzij het ‘Dokkums’ als ‘ruig taaltje’ veel harder dan het door ingewijden is bedoeld.

Continue reading ‘Fut Doadskoppe’ = Dokkumer kantinetaal

Wie checkt de ‘factcheckers’?

Zonder Liefde voor Waarheid geen waarheidsvinding

Als paddestoelen schieten afgelopen jaren mondiaal- ook in Nederland- zogenaamde ‘factcheckers’ uit de grond bij de oude systeemmedia, zoals bij de ambtenarij van de NPO van de overheid. ‘Autoriteit’ is hun waarheidscriterium. Hun voornaamste taak lijkt ‘het vertrouwen in oude instituties en zittende macht bewaken’. Continue reading Wie checkt de ‘factcheckers’?

Angstige mensen gevaarlijker dan virus

Vat het bureaucratisch neveneffect na een geidentificeerd risico mooi samen

Een ‘Plandemic’ is ‘an uncontrolled outbreak of planning after the identification of plausible new ways to die’. Een wildgroei aan volstrekt onnodige want ineffectieve regulering bedacht door managers die zich ‘nuttig’ wil maken. Het neveneffect ontpopt tot een astronomische schadepost die meer leed veroorzaakt dan het vermeden risico.

Continue reading Angstige mensen gevaarlijker dan virus

‘Nieuw Normaal’= Dictatuur

Sociale Isolatie

Een ‘nieuw normaal’ is een contradictio in terminis, innerlijke tegenspraak. Men bedoelt dan ‘nieuwe regels’. Ontmenselijkende voorschriften, die permanent worden opgelegd zonder uw inspraak ten koste van levenskwaliteit: dictatuur dus, George Orwell in de Polder.

‘Normaal’ in klassieke zin verwijst immers niet naar een ‘regel’, maar naar een tijdloos en objectief (niet persoonsgebonden) moreel besef, dat mensen door generaties eerbiedigden.

Continue reading ‘Nieuw Normaal’= Dictatuur

Mentaliteit = Identiteit

Van Tilasmi Frigge van De Ommekeer

De massamedia zijn net als de politici van mainstream-partijen onze vijand geworden, zo ziet iedereen in die zich breder informeert. Lullig om dat te moeten constateren. Of het zich nu als ‘links’ of ‘rechts’ identificeert. Het is 1 pot van het zelfde nat van wat filosoof Tom Zwitser al de ‘Heerlijke Platte Wereld’ noemde.
Continue reading Mentaliteit = Identiteit

Mondkapje = Muilkorf

Prik door intentiepraatjes heen, doordenk de consequenties.

Je moet De Staat gehoorzamen, zo luidt het credo ten koste van alles in een totalitair systeem waar Big Brother met ‘contact tracing’ (spionage) al je handelingen volgt. Voor ‘uw en onze veiligheid’, het opgeven van vrijheid heet altijd goed te zijn voor je eigen bestwil nu de media ons dagelijks hun Coronaporno voorschotelen.

Continue reading Mondkapje = Muilkorf